Ginkgo Biloba (2)

Ginko Biloba kapsler

$19.90

Ginkgo Biloba er et av verdens eldste levende trær, og ekstraktet fra bladene er rike på næringsstoffer som kan bidra til å behandle en rekke plager. De er i stand til å bli mer enn 40 meter høye, og kan leve i over tusen år. Det påståes at det finns trær i Kina som er over 2500 år gamle.

Bladene fra Ginkgo inneholder to typer kjemikalier, flavonoider og terpenoider, som begge anses å være potente antioksidanter. Man vet at antioksidantene spiller en rolle i å hindre utvikling av alvorlige sykdommer som kreft, hjertesykdommer, slag, Alzheimers sykdom, reumatoid artritt og katarr. Og dessuten så hjelper den mot kalde hender og føtter.

Det er ikke for ingenting at Ginkgo Biloba er en av de bestselgende og hyppigst foreskrevne urtemedisinene i verden.

Product Description

Energi:
Ginkgo bedrer energienstrømmen på cellenivå ved å øke produksjonen av adenosintrifosfat (ATP) i kroppen din. (ATP er drivstoffet cellene trenger for å fungere) ATP bistår hjernen i å omsette glukose til enegi, og det forbedrer den mentale funksjonen. Når du føler deg mentalt utladet, er ginkgo urten for deg.

Alzheimers
Studier har vist at Ginkgo biloba er fordelaktig for pasienter som lider av Alzheimers sykdom i et tidlig stadium og en mild til moderat form for demens, siden den bidrar til å forbedre blodstrømmen til hjernen. Den kan også bli brukt forebyggende, siden det kan forsinke utbruddet av Alzheimers hos mennesker med en familiehistorie med sykdommen.

Høyt blodtyrykk
Ginkgo fører til at blodårene i kroppen utvider seg, og dermed øker blodsirkulasjonen. Som en følge av dette kan Ginkgo bidra til å redusere høyt blodtrykk.

Overgangsalder
Problemer i overgangsalderen er ofte behandlet med hormoner, men denne tilnærmingen har mange bivirkninger, inkludert en økt risiko for brystkreft og uregelmessige blødninger. Nyere studier har funnet at planteøstrogenet i ginkgoekstrakten kan være egnet som et harmløst alternativ til hormonbehandling. Planteøstrogener eller fytoøstrogener er naturlige østrogener som har vist seg i noen tilfeller å være like effektivt som kroppens eget østrogen. Men kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til at man i dag kan gi anbefalinger om varighet av behandling eller dose.

Depresjon
Personer som har brukt Ginkgo ekstrakt av varierende årsaker, har i tillegg merket en bedring i humøret. Dette har ført til en økende interesse for Ginkgo i behandling for depresjon, særlig hos eldre. Mange har opplevd at Ginkgo Biloba fungerer bra som et supplement til andre  behandlinger, og den har i noen tilfeller eliminert behovet for farmasøytisk behandling i milde tilfeller av depresjon. De under femti kan også dra nytte av de antidepressive egenskapene til Ginkgo Biloba. Hittil har man sett at eldre pasienter er den gruppen som har dratt størst nytte av Ginkgo.  Det er også blitt påvist en betydelig bedring i søvnmønsteret hos depressive pasienter.

Parkinsons sykdom
Mangelen på dopamin antas å være èn av årsakene som frembringer den progressive stivheten, ristingen og tap av muskelkoordinasjon som er typisk i Parkinsons sykdom. En teori er at Ginkgo Biloba, sammen med andre behandlinger, kan lindre symptomene ved å øke blodgjennomstrømningen i hjernen, og dermed lar mer dopamin nå fram til de områdene som trenger det mest. Ginkgo Biloba kan øke dopaminaktiviteten ved at dopaminet forblir i hjernen lenger.

I en artikkel fra 1999 i tidsskriftet “Life Sciences”, oppgir forskerne WR Wu og XZ Zhu at Ginkgo Biloba ekstraktet fungerer som en monoaminooksidasehemmer, noe som reduserer nivåene av monoaminoksidase i hjernen. Monoaminoksidase bryter ned dopamin. Derfor bidrar Ginkgo Biloba til at nivåene av dopamin kan bygge seg opp ved å redusere nivåene av monoaminoksidase.

Slag

Forskere ved University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, gjennomførte en dobbelblind, placebokontrollert, studie for å vurdere effekten av Gingko Biloba hos pasienter med akutt hjerneslag. For å måle resultatet brukte de den slagnevrologiske skalaen: The National Institutes of Heath Stroke Scale (NIHSS), en nevrologisk undersøkelse som brukes til å evaluere de kognitive og emosjonelle effektene ved akutt hjerneinfarkt.
Totalt 102 pasienter med akutt hjerneinfarkt ble studert. 52 pasienter fikk Ginko Biloba og 50 pasienter fikk placebo tabletter, begge gruppene i fire måneder. Det primære utfallet av behandlingen var en 58,6 %  reduksjon i samlet poengsum etter en oppfølging i fire måneder i gruppen som fikk Ginkgo Biloba, og 18,5% nedgang i placebogruppen. Når resultatene ble korrigert i forhold til  alder og kjønn, ble det observert en betydelig NIHSS nedgang i Gingko Biloba gruppen sammenlignet med placebogruppen.
Forfatterne av studien konkluderte: ”Våre data tyder på at Ginkgo Biloba kan ha beskyttende effekt i iskemisk hjerneslag. Derfor kan Ginkgo Biloba anbefales etter akutt hjerneinfarkt.”

NIH Stroke Scale måler flere aspekter av hjernens funksjoner, inkludert bevissthet, syn, følelse, bevegelse, tale og språk. Et visst antall poeng er angitt for hver svekkelse som blir avdekket etter den nevrologiske undersøkelsen.

Graden av alvorlighet målt etter NIH Stroke Scale poengsystem:
• 0 = ingen hjerneslag
• 1-4 = mindre hjerneslag
• 5-15 = moderate hjerneslag
• 15-20 = moderat / alvorlig slag
• 21-42 = alvorlig slag Alpha

Vi som driver Raincure.com tror sterkt på effekten av naturlig midler for å opprettholde kroppens balanse. Urtemedisiner har en lang historie, og noen er ganske så myteomspunnende. Og mange produkter selges på premisser om at de muligens kan hjelpe, men under visse forutsetninger.

Vi prøver etter beste skjønn å begrense våre produkter til de som har referanser fra solide, troverdige forskningspublikasjoner, og er baserte på fakta.

Referanser:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11302564

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15773909

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/333.html

http://www.herbwisdom.com/herb-ginkgo-biloba.html

http://edition.cnn.com/HEALTH/alternative/9908/06/gingko.heart/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9343463?dopt=Citation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10678500?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10385132?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871729

Forsiktighetsregler:

Gastrointestinale plager, hodepine, svimmelhet.
Potensiell økt blødningsrisiko, forsiktighet anbefales hos personer med blødningsforstyrrelser, eller ta medisiner (inkludert warfarin) som kan øke blødningsrisiko. Ginkgo bør stoppes før kirurgisk behandling.
Ikke anbefalt under graviditet eller amming.
Diabetikere bør bruke Ginkgo med forsiktighet, da det kan påvirke insulinnivået.
Det har forekommet sjeldne rapporter om epilepsianfall.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ginko Biloba kapsler”